Strona główna

zapraszają na międzynarodową rotacyjną, cykliczną konferencję naukową pt.

Informatyka w Zarządzaniu/Metody Komputerowe
w Ekonomii Eksperymentalnej
IwZ/CMEE 2018

organizowaną w tym roku przez:

Katedrę Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

we współpracy z:

  • Katedrą Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • Katedrą Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Zakładem Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partnerem konferencji jest Oddział Zachodniopomorski i Sekcja Informatyki w Zarządzaniu PTI
Patronat nad konferencją sprawują Rady Naukowe PTI i NTIE

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w dniach 29-30 listopada 2018 r.,
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej