Aktualizacja informacji organizacyjnych

informujemy, że w menu INFORMACJE ORGANIZACYJNE, znajdują się:

  • Program ramowy konferencji i wydarzeń jej towarzyszących (podmenu HARMONOGRAM KONFERENCJI), który będzie uszczegóławiany co dwa tygodnie;
  • informacje o wydarzeniach towarzyszących konferencji (podmenu WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE/INFORMACJE O WYDARZENIACH), gdzie przedstawiliśmy miejsca, do których serdecznie zapraszamy;
  • formularz, poprzez który można zadeklarować chęć udziału w poszczególnych wydarzeniach towarzyszących konferencji (podmenu WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE/DEKLARACJA UCZESTNICTWA);
  • informacje o hotelach (podmenu INFORMACJE O NOCLEGACH).

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie na konferencji IwZ/CMEE 2018 – Organizatorzy.