CMEE – PROGRAM COMMITTEE

PROGRAM COMMITTEE OF CMEE 2018
dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US, University of Szczecin – chair of Program Committee
dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, University of Szczecin – chair of Program Committee
prof. Fabio Babiloni, Sapienza University of Rome, Italy
dr hab. Tomasz Bernat, prof. US, University of Szczecin
dr hab. Zbigniew Binderman, The Jacob of Paradies University
dr inż. Anna Borawska, University of Szczecin
dr hab. inż. Mariusz Borawski, West Pomeranian University of Technology, Szczecin
prof. dr hab. inż. Bolesław Borkowski, Warsaw University of Life Sciences
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Cracow University of Economics
prof. dr hab. Witold Chmielarz, University of Warsaw
dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, University of Szczecin
dr hab. Mariusz Doszyń, University of Szczecin
prof. dr hab. Włodzisław Duch, Nicolaus Copernicus University in Toruń
prof. Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
dr Krzysztof Kompa, Warsaw University of Life Sciences
prof. Jay Liebowitz, Palumbo Donahue School of Business, Duquesne University, USA
dr hab. Dominika Maison, prof. UW, University of Warsaw
dr hab. Sebastian Majewski, University of Szczecin
prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Poznan University of Technology
dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US, University of Szczecin
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, University of Gdańsk
prof. dr hab. Magdalena Osińska, Nicolaus Copernicus University in Toruń
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
dr inż. Mateusz Piwowarski, University of Szczecin
dr hab. Andrzej Potemkowski, prof. US, University of Szczecin
prof. dr hab. Iga Rudawska, University of Szczecin prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, University of Szczecin
dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, University of Szczecin
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, University of Szczecin
prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Koźmiński University
prof. dr hab. Edward Urbańczyk, University of Szczecin
dr inż. Jarosław Wątróbski, University of Szczecin
dr hab. Maciej Witek, prof. US, University of Szczecin
prof. dr hab. Dorota Witkowska, University of Łódź
prof. Habib Shabazigigasari, Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Iran
dr hab. Ewa Ziemba, prof. UE, University of Economics in Katowice
dr Giovanni Vecchiato, Sapienza University of Rome, Italy

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej