Harmonogram konferencji

PROGRAM KONFERENCJI INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU / METODY KOMPUTEROWE W EKONOMII EKSPERYMENTALNEJ (IwZ/CMEE 2018)
i WYDARZEŃ JEJ TOWARZYSZĄCYCH

28 listopada 2018 r. (środa)
19:30-20:00 Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi
20:15 Koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Łodzi

Łódź, ul. Gdańska 32

29 listopada 2018 r. (czwartek)
9:00-9:55 Rejestracja uczestników

Wydział Zarządzania UŁ, Łódź, ul. Matejki 22/26; III piętro

10:00-12:00 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Przywitanie gości przez Przewodniczących Rad Programowych konferencji IwZ/CMEE 2018 i Kierownika Katedry Informatyki

Przewodniczący sesji plenarnej: prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński

Wystąpienia plenarne:

  • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski – „Zastosowania Internetu Rzeczy w Smart Cities współczesnym wyzwaniem dla informatyki i zarządzania”
  • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska – „Srebrna ekonomia jako nowy obszar zastosowania technologii informacyjnej”

Aula A3; III piętro

12:00-12:30 Przerwa kawowo-herbaciana
12:30-14:00 Informatyka w Zarządzaniu – Sesja panelowa 1

Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski

Aula A3; III piętro

12:30-12:50 prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – „Blockchain jako technologie wymiany wiedzy w realizacji projektów badawczych, Efekty i bariery”
12:50-13:10 dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor, prof. PWSFTviT, mgr inż. Małgorzata Kotlińska, mgr Monika Żelazowska, dr inż. Jacek Wachowicz – „Online Interactive Storytelling – the Evaluation of Viewer Experience of 360-degree Videos”
13:10-13:30 dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor, prof. PWSFTviT, mgr inż. Małgorzata Kotlińska, mgr Monika Żelazowska – „The Implementation of the Agile and the Lean Approach in Crowdfunding Film Projects – An Overview of the Concept and Challenges”
13:30-13:50 prof. dr hab. Witold Chmielarz, dr Marek Zborowski – „On Comparative Analysis Of Internet Banking Services By Conversion Method And Scoring Method”
13:50-14:00 Podsumowanie  sesji panelowej 1
14:00-15:00 Obiad
15:00-17:30 NEURONAUKA POZNAWCZA, EKONOMIA EKSPERYMENTALNA I BEHAWIORALNA – sesja panelowa 2

Przewodniczący: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, dr hab. Kesra Nermend, prof. US

Aula A3; III piętro

15:00-15:20 dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US – „Wkład ekonomii behawioralnej do tworzenia (projektowania) polityki publicznej”
15:20-15:40 dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – „Kierunki stosowania symulacji komputerowej w ekonomii eksperymentalnej”
15:40-16:00 dr hab. Katarzyna Rostek, prof. PW, mgr Radosław Zając – „ATENA based simulation model for communication effectiveness verification”
16:00-16:20 dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US – „Na ile potrafimy odzwierciedlić nasze preferencje metodami analizy wielokryterialnej?”
16:20-16:40 dr hab. Kesra Nermend, prof. US – „ Neouronauka poznawcza w identyfikacji zachowań społecznych”
16:40-17:00 dr inż. Mateusz Piwowarski – „Metody neuronauki poznawczej w eksperymentach ekonomicznych”
17:00-17:20 prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – „Experimental Methods in Behavioural Economic Sciences”
17:20-17:30 Podsumowanie sesji panelowej 2
18:15-18:45 Zwiedzanie z przewodnikiem Willi (Pałacu) Schweikerta

Łódź, ul. Piotrkowska 262/264

19:00- … Uroczysta kolacja „W stylu 4 kultur”, którą uświetnią rosyjskie romanse i piosenki wodewilowe w wykonaniu duetu „ARTYMUS”.

Podczas bankietu odbędzie się oficjalne wręczanie nagród laureatom „Konkursu na najlepszą książkę z zakresu informatyki”

Instytut Europejski, Łódź, ul. Piotrkowska 262/264

30 listopada 2018 r. (piątek)
9:00-11:00 Informatyka w Zarządzaniu – sesja panelowa 3A

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Aula A3; III piętro

9:00-9:20 dr hab. Bożena E. Matusiak, prof. UŁ, dr hab. Witold Bartkiewicz – „Internet of Things – an Approach to Active Energy Demand Support Applications and Systems”
9:20-9:40 dr hab. Andrzej Sobczak, prof.  SGH – „Robotyzacja procesów biznesowych – stan obecny i kierunki rozwoju”
9:40-10:00 dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO – „Ad-blockers as a new group of stakeholders of contemporary business organizations”
10:00-10:20 dr hab. Dariusz Dziuba, prof. UW – „The Initial Coin Offering Method: Geographic Pattern of Use and Capital Flows”
10:20-10-40 prof. dr hab. Witold Chmielarz, dr Tomasz Parys – „Zmiany wykorzystania serwisów internetowych w handlu elektronicznym w latach 2017-2018”
10:40-11:00 dr inż. Marcin W. Mastalerz, dr Aleksander Malinowski, prof. Bradley University, mgr inż. Paweł Koziej, mgr inż. Sławomir Kwiatkowski, mgr Paweł Wojdera, inż. Mirosław Piotrowski, mgr inż. Bartosz Wieczorek – „Koncepcja automatyzacji poboru opłat i rozliczania usług w transporcie zbiorowym – badania wstępne”
11:00-11:10 Podsumowanie sesji panelowej 3A
9:00-11:00 Informatyka w Zarządzaniu – Sesja panelowa 3B

Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Chmielarz

Sala 31, Parter

9:00-9:20 dr hab. Jakub Swacha, prof. US – „Modele wdrażania gamifikacji w przedsiębiorstwach”
9:20-9:40 mgr inż. Katarzyna Ossowska, prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, dr inż. Artur Ziółkowski – „A Model of Acquiring Requirements Using the Language-of-Benefits Converter”
9:40-10:00 dr inż. Paweł Rola, prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta – „Content Management System as Information Management System in Interdisciplinary Research”
0:00-10:20 dr Karolina Muszyńska – „Monitoring and measuring communication performance in international project teams”
10:20-10:40 dr hab. Helena Dudycz, prof. UE we Wrocławiu, mgr Mateusz Bąska, dr inż. Maciej Pondel – „Identification of Advanced Data Analysis in Marketing. A Systematic Literature Review”
10:40-11:00 mgr Mariia Rizun – „Knowledge Graph Application in Education: a Literature Review”
11:00-11:10 Podsumowanie sesji panelowej 3B
11:10-11:30 Przerwa kawowo-herbaciana
11:30-13:00 IwZ/CMEE – sesja panelowa 4

Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, dr hab. Anna Kaczorowska

Aula A3; III piętro

11:30-11:50 dr Łukasz Wiechetek – „Scientists’ activity in specialized social media. Evidence from Polish departments of economics and management”
11:50-12:10 prof. dr hab. Witold Chmielarz, dr Oskar Szumski – „Analiza porównawcza serwisów dystrybutorów gier komputerowych”
12:10-12:30 mgr Przemysław Dembowski, dr Łukasz Zakonnik – „Robotic Process Automation – przyszłość sektora usług BPO, zalety oraz wpływ na rynek pracy”
12:30-12:50 Komunikaty Autorów o artykułach zgłaszanych do czasopism wysoko punktowanych
12:50-13:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji – dr hab. Anna Kaczorowska, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
13:00-14:00 Obiad
ok 14:30 Zwiedzanie z przewodnikiem najstarszego w Polsce osiedla robotniczego, tzw. łódzkich famuł, na Księżym Młynie i Pałacu Herbsta

Łódź, ul. Przędzalniana 72

 

Na jeden wykład plenarny przewiduje się około 30 minut.

Prelegentów prosimy o:
– przygotowanie wystąpień uzupełnionych prezentacją i uwzględnienie czasu odpowiedzi na pytania,
– potwierdzenie uczestnictwa w konferencji na adresy: iwz@uni.lodz.pl, cmee@uni.lodz.pl.

Komunikaty o artykułach kierowanych do czasopism wysoko punktowanych nie powinny przekraczać 5 minut.

Zwracamy się również z prośbą do wszystkich prelegentów o wcześniejsze sformułowanie wątków tematycznych do dyskusji nad artykułami.
Walne spotkanie członków Sekcji Informatyka w Zarządzaniu i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizowane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, rozpocznie się 30.11.2018 r., o godzinie 10.00, w sali 317 (III piętro).

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej