IWZ

Zakres tematyczny konferencji IwZ 2018

Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) jest współtworzenie poprzez nią platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu.
Problematyka konferencji obejmuje i łączy dwie dyscypliny naukowe – zarządzanie i informatykę. Tradycyjne i nowe ICT, takie jak cloud computing, Internet of Everything czy mobile computing, pozwalają na realizację niemal wszystkich procesów zarządzania.
Bardzo duża dynamika zmian ICT skłania do kontynuowania dyskursu naukowego w tym obszarze badawczym, dla ujednolicania terminologii, określania kierunków i trendów przemian, wskazywania nie tylko na szerokie spektrum korzyści związanych z eksploatacją systemów informatycznych, ale również na istnienie wielu zagrożeń i wynikającą z tego konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zasobom IT.
Bardzo ważnym aspektem tej cyklicznej konferencji jest próba określania aktualnego stopnia, w jakim najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne wspierają rozwój organizacji i przyczyniają się do ich transformacji.

Zakres tematyczny konferencji koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 1. Inżynieria systemów informatycznych w organizacjach
  1. Architektury rozproszonych zasobów (Edge Computing, Fog Computing, Mobile Cloud)
  2. Architektura usługowa
  3. Integracje aplikacji i usług
  4. Komunikacja Human-Computer
  5. Media społecznościowe
  6. Narzędzia i technologie projektowania oraz budowy systemów informatycznych zarządzania
  7. Projekty i przedsięwzięcia informatyczne
  8. Technologie chmury obliczeniowej
  9. Technologie baz danych
  10. Technologie Big Data
  11. Technologia blockchain i kryptowaluty
 2. Systemy informatyczne w transformacji organizacji
  1. Digitalizacja procesów biznesowych
  2. Internet rzeczy / Internet wszystkiego
  3. Przemysł 4.0
  4. Systemy analityczne
  5. Systemy i aplikacje inteligentne
  6. Społeczne, kulturowe i etyczne implikacje wdrożeń IT
  7. Systemy informatyczne zarządzania (ERP, CRM, SCM itd.)
  8. Zarządzanie wiedzą wspomagane IT
  9. Zrównoważone IT
 3. Ład organizacyjny w zarządzaniu IT
  1. Architektura korporacyjna
  2. Audyt IT
  3. Bezpieczeństwo IT
  4. Konwergencja biznes-IT
  5. Strategie IT
  6. Zarządzanie usługami IT

Zaproponowany zakres tematyczny nie jest listą zamkniętą. Organizatorzy z przyjemnością przyjmą opracowania naukowe dotyczące wszelkich innych problemów informatyki w zarządzaniu.

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej