IwZ – Formy publikacji

Publikacja artykułów konferencyjnych jest możliwa (w przypadku artykułów, które uzyskają pozytywne recenzje) w następujących wydawnictwach:

 1. Springer Proceedings in Business and Economics 
  (15 pkt.; po zaindeksowaniu materiałów konferencyjnych przez Web of Science).
 2. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
  (Lista B wg MNiSW, 15 pkt. , j.angielski; wymagania na stronie http://www.oeconomia.actapol.net).
 3. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  (Lista B wg MNiSW, 14 pkt., j. angielski; wymagania na stronie https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/login/signIn
 4. Przegląd Organizacji
  (Lista B wg MNiSW, 13 pkt.,  j. polski lub angielski; wymagania na stronie http://www.przegladorganizacji.pl/dla-autorow).
 5. Economic and Environmental Studies
  (Lista B wg MNiSW, 13 pkt., j. angielski; wymagania na stronie https://www.econstor.eu/pubinfo/authors).
 6. Journal of Economics and Management (JEM)
  (Lista B wg MNiSW, 12 pkt., j. angielski; wymagania na stronie: http://www.ue.katowice.pl/jem).
 7. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
  (Lista B wg MNiSW, 12 pkt.,  j. polski; wymagania na stronie http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo-informacje-dla-autorow/).
 8. Monografia wydana przez łódzkie Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania
  (5 pkt. wg MNiSW, jęz. polski).
 9. Expert Systems with Applications  (Elsevier)
  (Lista A wg MNiSW, 35 pkt., j.angielski; wymagania na stronie: https://www.journals.elsevier.com/expert-systems-with-applications/).
 10. Industrial Management & Data Systems (Inderscience)
  (Lista A wg MNiSW, 25 pkt., j.angielski; wymagania na stronie http://www.emeraldinsight.com/loi/imds).
 11. International Journal of Management and Enterprise Development
  (25 H Index; wymagania na stronie http://www.inderscience.com/info/inauthors.php).
 12. Journal of Computer Information Systems
  (Lista A wg MNiSW,  20 pkt., j. angielski; wymagania na stronie https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=ucis20).
Publikacje w czasopismach z Impact Factor będą możliwe wyłącznie w przypadku artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje podczas pełnej procedury określonej przez czasopismo, ale nie będą wymagały dodatkowych opłat.

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej