IwZ- Rada Programowa

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI IwZ 2018

prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński, Uniwersytet Łódzki – przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wiceprzewodniczący Rady Programowej
dr. hab. Ewa Ziemba, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – wiceprzewodnicząca Rady Programowej

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Bolesław Borkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
dr hab. Jan Chadam, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Zygmunt Drążek, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Helena Dudycz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dariusz Dziuba, Uniwersytet Warszawski
dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
dr hab. Wojciech Fliegner, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Michał Goliński, prof. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Janusz Grabara, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
dr hab. Gabriela Idzikowska, emerytowany prof. UŁ
dr inż. Mieczysław Jagodziński, IFS Poland
dr hab. Dorota Jelonek, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Jan Jeżak, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
dr hab. Anna Kaczorowska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
dr Tomasz Komorowski, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jerzy Korczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta, Politechnika Wrocławska
dr hab. Przemysław Lech, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab Leszek Maciaszek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Marek Miłosz, Politechnika Lubelska
dr inż. Sabina Motyka, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Kesra Nermend, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz, Politechnika Łódzka
dr hab. inż. Małgorzata Nycz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Celina Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
dr hab. Anna Pamuła, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr Tomasz Parys, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska
dr inż. Jolanta Słoniec, Politechnika Lubelska
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa Warszawa
dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Stanisław Stanek, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr hab. Jakub Swacha, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr Grzegorz Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska
dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej