IwZ – komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny IwZ 2018

dr hab. Anna Kaczorowska, Uniwersytet Łódzki – przewodnicząca (anna.kaczorowska@uni.lodz.pl)

Sekretariat konferencji IwZ:
mgr Katarzyna Ciach, Uniwersytet Łódzki
dr Agnieszka Grudzińska-Kuna, Uniwersytet Łódzki
e-mail: iwz@uni.lodz.pl

Sekretariat konferencji CMEE:
dr Beata Gontar, Uniwersytet Łódzki
dr Grzegorz Podgórski, Uniwersytet Łódzki
e-mail:cmee@uni.lodz.pl

Opieka nad stroną konferencji:
dr Piotr Czerwonka, Uniwersytet Łódzki
mgr Przemysław Dembowski, Uniwersytet Łódzki

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej