Kalendarium

Kalendarium i opłaty

Kalendarium IwZ/CMEE 2018
TERMIN OPIS
30 maja 2018 Zgłoszenie udziału za pomocą formularza elektronicznego
15 lipca 2018 Nadesłanie pełnego tekstu referatu
16 lipca 2018 Dokonanie opłaty za udział w konferencji
1 października 2018 Termin wysłania informacji o przyjęciu referatu
5 listopada 2018 Przesłanie szczegółowego programu konferencji
29-30 listopada 2018  Konferencja IwZ/CMEE 2018
Opłaty - IwZ/CMEE 2018
  • Udział w konferencji bez noclegu: 750 zł.
  • Publikacja kolejnego referatu uczestnika: 400 zł lub 750 zł w zależności od miejsca publikacji.
  • Publikacja referatu dla doktorantów: 300 zł.
  • Osoba towarzysząca lub uczestnictwo bez referatu: 500 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, publikację artykułu oraz imprezy towarzyszące.

Wpłaty należy dokonać do dnia 16 lipca 2018 r. na konto:
Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź,
NIP 724-000-32-43
Numer konta: 75 1240 3028 1111 0010 7881 4942
W tytule przelewu prosimy o dopisek:
„Konferencja IwZ/CMEE 2018, imię i nazwisko uczestnika”.

Kontakt - IwZ/CMEE 2018

Sekretariat konferencji IwZ:
mgr Katarzyna Ciach, Uniwersytet Łódzki
dr Agnieszka Grudzińska-Kuna, Uniwersytet Łódzki
e-mail: iwz@uni.lodz.pl

Sekretariat konferencji CMEE:
dr Beata Gontar, Uniwersytet Łódzki
dr Grzegorz Podgórski, Uniwersytet Łódzki
e-mail:cmee@uni.lodz.pl

Konferenecja Informatyka w Zarządzaniu / Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej